กำนันเสาธงชัยจ่อฟ้องเขมร2พันลบ.เศษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีรยุทธ ดวงแก้ว กำนัน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้การจัดเตรียมเอกสารสรุปความเสียหายทั้งหมด ของชาวบ้านทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างทหารกัมพูชา กับทหารไทย ในครั้งนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ทุกคนใน 7 ตำบล ที่ได้รับผลกระทบ ได้ลงรายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนจะยื่นเอกสารฟ้องศาลโลก เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดผ่านทางนายอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อเสนอต่อไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เสนอเรื่องฟ้องร้อง ผ่านไปยัง กระทรวงการต่างประเทศ และนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ช่วยดำเนินการฟ้องศาลโลก เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านภูมิซรอล และทุกหมู่บ้านในเขต 7 ตำบล

สำหรับหลักในการคิดค่าเสียหายนั้น มีประชาชนทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คนเศษ และจะคิดค่าเสียหาย ค่าขาดรายได้จากการทำกินวันละ 100 บาทต่อคน จำนวนทั้งสิ้น 30 วัน ค่าไร่นาเสียหาย จำนวนประมาณ 600 ไร่ ไร่ละ 15,000 บาท ค่าบ้านเรือนเสียหายไฟไหม้ทั้งหลัง จำนวน 7 หลังๆ ละ 1,000,000 ค่าบ้านเรือนเสียหายบางส่วนหลังละ 300,000 บาท และค่าชีวิตที่ชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย เป็นเงิน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น 2,239,905,000 บาท