เจ้าชายเดนมาร์กพระราชทานเงินให้ไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก และพระชายา พระราชทานเงินบริจาค 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กระทรวงสาธารณสุขไทย จัดเตรียมรถผ่าตัดตาเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน สนับสนุนการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางตาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยกำหนดเป้าหมายผู้ป่วย ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตาทั่วประเทศจำนวน 9,999 ดวงตา

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารได้รับบริการฉายเลเซอร์ ป้องกันตาบอดจากโรคเบาหวานในจอประสาทตาที่ครอบคลุม และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป้าหมายผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนไว้ ได้รับการรักษาด้วยการฉายเลเซอร์ จำนวน 60 ดวงตา กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 15 -17 มีนาคม 2554 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์