กรณ์ตอบกระทู้ประชาวิวัฒน์'พื้นที่ค้าขาย'

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามสดในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องนโยบายประชาวิวัฒน์ ที่นั่งถามโดย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ว่า นโยบาย
ประชาวิวัฒน์ เป็นแผนหนึ่งในโครงการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความเหมาะสม และมีกฎระเบียบทุกอย่าง โดยการจัดพื้นที่ผ่อนผันให้ผู้ค้า ได้ค้าขายนั้น ทางกรุงเทพมหานคร ก็เข้า
ให้ข้อมูลกับกรรมการโครงการประชาวิวัฒน์ พร้อมมีข้อสรุปว่า จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสตช. ดูเรื่องนี้จนกระทั่ง สตช. มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ไปรับผิดชอบ และก็มีการอนุมัติ 275 จุด ผ่อนผันเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ในอนาคตจะมีการจัดทำจุดเสน่ห์เมือง อีก 40 จุด ซึ่งขณะนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เสนอโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างการของบประมาณ ทั้งนี้โครงการประชาวิวัฒน์ จะเป็นโอกาสให้ผู้ค้า สามารถขายได้ชอบด้วยกฎหมาย
และขายในจุดผ่อนผันรวมทั้งจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงแหล่งเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และจะทำให้มีสิทธิ ความเสมอภาค ได้