ชาวบุรีรัมย์ประสบภัยแล้ง-ลำน้ำมูลแห้งขอด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคุกคามชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำในลำน้ำมูลมีสภาพแห้งขอดเร็วกว่าปกติ ทั้งน้ำมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากไม่ไหลเวียน ส่งผลกระทบกับระบบปราบปรามหมู่บ้าน บ้านท่าเรือ และ บ้านท่าม่วง ชาวบ้านต้องเร่งของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ในการขุดลอกพื้นทราย ให้ลึกลงไปให้น้ำซึม ก่อนใช้ปั๊มสูบขึ้นมาทำน้ำประปา เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ส่วนสาเหตุอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับปีนี้ เกษตรกรได้ใช้เครื่องสูบน้ำจากลำน้ำมูลขึ้นไปใช้ในการทำนาปรังมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจาก รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร จึงเป็นสิ่งจูงใจให้มีการทำนาปรังจำนวนมาก จนทำให้น้ำในลำน้ำมูลเกิดวิกฤติ จึงขอให้ทางภาครัฐ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาสำรวจและสร้างเขื่อน หรือ ฝายน้ำล้น เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับชาวบ้านเกษตรกรได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี