สุรินทร์ประกาศภัยแล้ง2อำเภอ-จนท.เร่งช่วย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ชัยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้มีอากาศที่แห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น และส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และใช้ในด้านการเกษตร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกาศให้พื้นที่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอศรีณรงค์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 54 และให้มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบฯ อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ขณะเดียวกัน กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง อย่างเร่งด่วนต่อไป