เตือนเกษตรสุรินทร์ระวังพันธุ์ข้าวปลอม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมนึก จงเสริมตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีคนแอบอ้างเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว เพื่อหลอกขายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร ซึ่งบุคคลดังกล่าว ได้ทำหนังสือที่มีตรากรมการข้าว ถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. โดยใช้หอกระจายข่าวและศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีสาระสำคัญที่แจ้งนัดหมายเกษตรกรมาสั่งจองกับผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องวางเงินมัดจำค่าเมล็ดพันธุ์ ที่ต้องการซื้อด้วย

นายสมนึก กล่าวอีกว่า จากกรณีดังกล่าว กรมการข้าวมีความเป็นห่วงอย่างมาก และเกรงว่าเกษตรกรจะถูกหลอกลวง ให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผลิต อีกทั้ง ยังเป็นการจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคา
ที่กำหนด นอกจากเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานแล้ว การบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ยังมีการลอกเลียนแบบกระสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวด้วย