วาระสภาฯเตรียมกระทู้สด นายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ในวันนี้เริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีการตั้งกระทู้ถามสด นายกรัฐมนตรี 3 เรื่อง ประกอบด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคชาติไทยพัฒนา ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี เรื่อง
ปัญหานโยบายแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เรื่องนโยบายประชาวิวัฒน์ที่ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ถามนายกรัฐมนตรี
เรื่องปัญหาการนำเงินไปลงทุน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตามในวันนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ... ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการพิจารณาเมื่อวานนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้สั่งพักการประชุมก่อน เนื่องจากสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม