กสม.รับเรื่อง พนักงานการบินไทยเข้าประชุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผย กรณี ตัวแทนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จากฝ่ายบริหารบริษัทการบินไทย เนื่องจากสาเหตุสภาพร่างกาย และ
สุขภาพ โดยในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้มีการนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เข้าที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยหน้าที่พิจารณาต่อไปเป็นของ นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นผู้นัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาร่วมเจรจาเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่ากฎกติกาใด ที่เป็นการจำกัดสิทธิส่วนบุคคลเกินกว่าเหตุ ก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่สามารถร้องทุกข์ได้ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งทาง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่