โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ บริเวณลำห้วยแม่กระติ๊บ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง พ.อ.ศักดา เจียมสกุลภาพ รอง.ผบ.มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้เปิดกรวยถวายพระพร พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นประธานเปิด โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลชัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 8 รอบ วันที่
5 ธันวาคม 2554 และเพื่อให้ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ชุมชน ในวันนี้ได้มีการขุดลอกเอาเศษวัชพืชออกจากลำห้วยแม่กระติ๊บ ที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ออก พร้อมทั้ง
ปลูกต้นไม้ และสร้างฝายกั้นลำห้วย เพื่อชะลอการไหลของน้ำให้ช้า และกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยประชาชนได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝั่งลำห้วย โดยมีกำลังพลทหาร และชาวบ้านในเขตตำบลพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก