รง.กำลังดูผู้ประกันตนเลือกสปสช.ได้ไหม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เข้าหารือกรณีที่ ชมรมพิทักษ์ผู้ประกันตน เสนอให้ผู้ประกันตน หยุดจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ว่า ตนเองได้ยืนยันไปว่า ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่เพื่อให้เรื่องนี้มีทางออก จึงกำลังประสานกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อดูข้อกฎหมาย หากจะปรับแก้กฎหมายประกันสังคม โดย
เปิดช่องให้ผู้ประกันตน สมัครใจเลือกสิทธิ์รักษาพยาบาลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ เพราะขณะนี้ พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่ กำลังอยู่ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการ อย่างไรก็ตามการแก้กฎหมายในเรื่องนี้จะต้องทำคู่ขนานกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะพูดคุยกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ดูแล สปสช. หากการแก้ไข พ.ร.บ.ดำเนินการไม่ทัน จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาว่าจะสามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาได้หรือไม่ ส่วนเรื่องเงินค่าหัวการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ถ้าแก้กฎหมายเสร็จแล้ว ผู้ประกันตนแสดงสิทธิ์ต้องการไปอยู่ สปสช. เงินส่วนนี้ต้องโอนตามไปด้วย แต่ไม่สามารถระบุจำนวนได้
ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคำนวณตัวเลขที่ชัดเจนมาเสนออีกครั้ง พร้อมยืนยันหากโอนสิทธิ์ก็ไม่กระทบกองทุนประกันสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ผู้ประกันตนกว่า 10 ล้านคน ยังไม่มีใครแสดงเจตจำนงทั้งหมดว่าจะไปอยู่ สปสช.ตามที่เป็นข่าว มีเพียง ชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เท่านั้น ดังนั้นหากเขียน
กฎหมายให้โอนสิทธิ์รักษาพยาบาลไปอยู่กับ สปสช.ทั้งหมด ก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตน จึงต้องกำหนดเป็นช่องทางให้ผู้ประกันตนเลือกเท่านั้น