ปธ.กสม.ชี้ห้ามใช้ถ.หน้าบ้านนายกไม่เหมาะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. กล่าวถึงการออกประกาศของศอ.รส.ฉบับที่ 4 ในการห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือ การใช้ยานพาหนะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเส้นทางถนนสุขุมวิท ได้แก่ ซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี), ซอยสุขุมวิท 33, ซอยสุขุมวิท 39 และทางลัด ซอยสุขุมวิท 39 ตั้งแต่แยกพร้อมศรี ถึงแยกโรงเรียนสวัสดี นั้นว่า ไม่ทราบว่าทำไมถึงได้สื่อสารออกมาทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ทั้งที่ความจริงประชาชนทั่วไป ก็ยังสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจร ผ่านไปมาได้ตามปกติ การประกาศดังกล่าวจึงถือว่า ไม่ชัดเจนไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ที่ผ่านมาก็ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว ทั้งจากสื่อและผู้ร้องเรียน มาที่กรรมการสิทธิฯ จึงได้ไปตรวจสอบและพบว่าก็ยังสามารถผ่านได้ปกติ แต่หากประกาศดังกล่าวเข้มงวดจริง ที่ไม่อนุญาตให้ใครสัญจรผ่านไปมาได้เลยนั้น เป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำ