สตูลวิกฤติแล้งหนักเร่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.สตูล ขณะนี้เริ่มวิกฤติ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ควนกาหลง มีผู้ประสบภัยแล้ว 32 หมู่บ้าน และขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้อย่างหนัก โดยเฉพาะน้ำด้านเกษตรกรและปศุสัตว์ ด้าน นายสมชาย โยธาทิพย์ นายอำเภอควนกาหลง จ.สตูล ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสบภัยแล้ง ทั้งที่ว่าการอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในพื้นที่ อ.ควนกาหลง ให้ อส. และประชาชนร่วมกันทำฝายแม้ว โดยการนำกระสอบทรายกั้นลำคลอง ลำคลองโล ลำคลองบาราเขต และลำคลองควนกาหนัน ทั้งหมด 20 จุด เพื่อกักเก็บน้ำให้การเกษตรและปศุสัตว์ และรวมถึงประปาหมู่บ้าน

และขณะนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ และได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอ ร่วมกันบริจาคและสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะได้ให้รถยนต์ในการนำน้ำดื่มน้ำใช้ มาแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมถึงยังได้ระดมเจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดบ่อน้ำ และการเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อีกด้วย