ปปง.วางมาตรการ ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.สีหนาถ ประยูรรัตน์ รองอธิการ รักษาการเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลในการแอบอ้างหน่วยงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ประมาน 205
ราย มีผู้เสียหายที่สูญเสียเงินไปแล้ว 56 ราย ซึ่งคิดเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งสำหรับมาตรการที่ทางสำนักงาน ปปง. จะได้ร่วมหารือกับธนาคารพาณิชย์ทั้ง 39 แห่งนั้น คือ การเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้คอลเซ็นเตอร์กระทำผิดในประเทศไทยได้อีก คือ การหารือวิธีการของกลุ่มคนร้ายในช่วงเวลาที่จะมีการโอนเงินข้ามประเทศ ว่า จะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร และการให้ธนาคารพาณิชย์จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง การขายข้อมูลของลูกค้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงาน ปปง. เล็งเห็นความสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานที่รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับคนร้ายกลุ่มนี้