กัมพูชาตอบรับประชุมJBCและGBCแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กัมพูชา ได้ตอบรับการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา หรือ JBC และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย -
กัมพูชา หรือ GBC ในวันที่ 24 - 25 มี.ค. นี้แล้ว ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี ทั้งนี้ฝ่ายไทยมีความพร้อมต่อการประชุมอยู่แล้ว สำหรับการประชุม GBC นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้ง 2 ประเทศ จะเป็นประธานร่วมกัน และถือเป็นโอกาสที่ไทยจะได้หารือกับทางการกัมพูชา ในเรื่องของหนังสือ TOR ที่ทางอินโดนีเซีย จะส่งผู้สังเกตการณ์ มาบริเวณชายแดนด้วย

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การประชุม JBC จะเป็นการหารือแบบทวิภาคี ถึงแม้ว่ากัมพูชา จะเสนอให้อินโดนีเซีย เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม และให้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนต่อการประชุมก็ตาม แต่ฝ่ายไทยจะต้องหารือถึงข้อเสนอดังกล่าวก่อน