98แรงงานไทยในลิเบียเข้ารับเงินช่วยเหลือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครอบครัวและญาติแรงงานที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเดินทางกลับจากประเทศลิเบีย และแรงงาน ที่ได้รับการช่วยเหลืออพยพเดินทางกลับภูมิลำเนา 98 ราย จากที่มีแรงงานในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ไปทำงานยังประเทศลิเบีย จำนวน 480 คน ยังเข้าขอรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน จำนวน 15,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นส่วนมากครอบครัวแรงงาน ต้องการให้รัฐบาล และบริษัทนายจ้าง ได้ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับ ทั้งดูแลความปลอดภัย ที่พักอาหารให้กับแรงงาน ที่ยังไม่ได้เดินทางกลับหลังญาติครอบครัว ที่ได้รับการติดต่อสื่อสารกับแรงงาน ที่ประเทศลิเบีย
บางรายกำลังขาดแคลนอาหารทั้งความไม่ปลอดภัย และบางรายที่ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีแรงงานไทย ที่ยังไม่เดินทางกลับร่วม 400 ราย ขณะหลายคนร้องขอให้ติดตามเงินค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาค้างจ่ายจากบริษัทนายจ้าง ให้ได้โดยเร็ว