นายกฯร่วมเป็นพยานTORโฉนดชุมชน

นายกฯร่วมเป็นพยานTORโฉนดชุมชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า นโยบายโฉนดชุมชน เป็นนโยบายสำคัญที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดิน ทำกิน ให้กับประชาชน โดยยอมรับว่า ยังมีอุปสรรคในข้อกฎหมาย ที่กระทบกับการเดินหน้าโครงการ แต่รัฐบาลก็พร้อมที่จะแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหา และเน้นย้ำเมื่อทุกหน่วยงาน ประสานความร่วมมือในด้านข้อมูล เพื่อการดำเนินนโยบายด้วยความราบรื่น ซึ่งหากโครงการประสบความสำเร็จ จะส่งผลให้ประชาชน 140,000 ครัวเรือน ใน 190 ชุมชนทั่วประเทศ ได้รับประโยชน์จากที่ดินกว่า 790,000 ไร่