พธม.ฉะรัฐไม่ช่วย 'วีระ' เรื่องคดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปิดเผยถึง กรณีที่รัฐบาลปล่อยให้ นายวีระ สมความคิด แกนนำเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ และครอบครัวตัดสินใจว่า จะอุทธรณ์ต่อไป หรือ เข้าสู่กระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษนั้น ถือว่ารัฐบาลผลักดันภาระให้กับ นายวีระ และครอบครัว ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ได้ทำสนธิสัญญาโอนรับนักโทษ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติ เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการดำเนินการการพิพากษา พ.ศ. 2527 ในรัฐบาลได้มีการแจ้งให้ทางวีระ ทราบหรือไม่ ถึงกับปล่อยให้นายวีระ ขอพระราชทานอภัยโทษ

ส่วนกรณีที่มีการประกาศปิดถนนบริเวณรอบบ้าน นายกรัฐมนตรี นั้น มองว่ารัฐบาลปฏิบัติหลายมาตรฐาน เพราะกรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัว แต่รัฐบาลเข้าร่วมพื้นที่ของผู้ชุมนุมที่ทำประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ทางคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทย จะเดินทางไปสถานทูตอินโดนีเซีย เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านไม่ให้เข้ามาแทรกแซงปัญหาชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ โดยยืนยันว่า สนธิสัญญามีการปักปันเขตแดน โดยใช้ขอบหน้าผาเสร็จแล้วเมื่อ 103 ปี ที่แล้ว