สำนักพระพุทธฯเร่งตรวจสอบพระจักษุธาตุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้า กรณี พระครูพันธกิจประจักษ์ ภูริปญโญ วัดสัมพันธวงศ์ เรื่องพระจักษุธาตุ เป็นพระบรมสารีริกธาตุ ว่า เรื่องดังกล่าวนั้น จากการศึกษาในหนังสือต่างๆ ไม่มีระบุ ซึ่งขอตรวจสอบก่อนว่าจะเป็นเช่นไร ซึ่งหากพบว่าไม่ใช่ตามที่กล่าวไว้ ก็จะร้องขอให้พระเจ้าของดังกล่าว หยุดการกระทำ ซึ่งพระรูปดังกล่าวนั้น ไม่ได้เป็นพระที่วัดสัมพันธวงศ์ แต่มาขอจำพรรษาที่วัด และมาเชิญญาติโยมมาร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ ที่ จ.อุดรธานี ซึ่งขอเลาตรวจสอบก่อน

ทั้งนี้ทางด้าน พระครูพันธกิจประจักษ์ ภูริปญโญ เจ้าของพระจักษุธาตุดังกล่าว ยืนยันว่า พระจักษุธาตุนั้น อาตมาบูชาเป็นพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในผอบ แต่ต่อมาก็เห็นแสงเปล่งประกาย และมีดวงตาขึ้นมา มีครูบาอาจารย์หลายองค์บอกว่า เกิดขึ้นจากพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า ถ้ามาพิสูน์แล้วสรุปได้ว่า พระจักษุธาตุนี้ไม่จริง เป็นเพชร หรือเป็นอะไร ถ้าใครไม่ศรัทธา ก็ยินดีที่จะคืนเงินให้ เพราะเงินเรายังไม่ได้ใช้จ่ายอะไร