สุรินทร์แนะเกษตรกรปลูกพืชทนแล้งแทน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนำชัย พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เกษตรกรภาคอีสาน มีความขยันขันแข็งในเรื่องการปลูกพืชอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามตนขอฝากเตือนถึงพี่น้องเกษตรกร ว่า หากจะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ก็ให้ดูแหล่งต้นน้ำด้วย ว่า เพียงพอตลอดหน้าแล้งหรือไม่ อาทิ การปลูกข้าวนาปรังก็เช่นกัน ที่เกษตรกรพากันปลูกจำนวนมาก โดยไม่ได้สังเกตและวางแผนว่า น้ำจะพอหรือไม่ ทำให้ในหลายๆ พื้นที่ ข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงเริ่มแห้งเหี่ยวและขาดน้ำแล้วในขณะนี้ และจะเกิดปัญหาการขาดทุนได้ เกษตรกรก็จะยิ่งเดือดร้อนหนัก จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรคำนวณแหล่งน้ำให้ดี และให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะเพาะปลูกพืชด้วย และหากคำนวณแล้ว ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ก็ขอแนะนำให้เกษตรกรเลี่ยงไปปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้ำน้อย และพืชทนแล้งอย่างอื่นแทน