นักลงทุน สนใจสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามไปลาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพฑูรย์ จิตสุทธิผล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้สัมภาษณ์ว่า อำเภอศรีเชียงใหม่ เดิมทีเป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจดีอันดับต้นของจังหวัด เนื่องจากการค้าขายชายแดนไทย - ลาว ต่อมาจังหวัดหนองคาย มีสะพานข้ามที่อำเภอเมืองหนองคาย ก็ส่งผลทำให้รายได้จากการค้าชายแดนหายออกไปจากระบบ แต่หลังจากที่มีการเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ก็ส่งผลให้การค้าขายชายแดน มียอดจำหน่ายสูงถึงปีละ 360 ล้านบาท และสินค้าที่นำส่งออกไป สปป.ลาว นั้น ส่วนใหญ่เป็นพืชผลทางการเกษตร ซึ่งพืชผลบางชนิด เช่น ลำไย ถูกนำส่งต่อไปไกลถึงประเทศจีน และเวียดนาม

นายไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของทั้ง สปป.ลาว และไทย ต่างก็มีความเห็นชอบร่วมกัน ที่จะยกระดับจากจุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านหม้อ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งในด้านของ
สปป.ลาว นั้น นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารสถานที่ รองรับพร้อมทำการค้า และมีการพูดถึงการจัดทำกระเช้าลอยฟ้าข้ามจุดผ่านแดนที่ ต.บ้านหม้อ อีกด้วย