อุบลประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว25อำเภอ

อุบลประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว25อำเภอ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จ.อุบลราชธานี เริ่มเข้าหน้าแล้ง ขณะนี้ชาวบางพื้นที่ เริ่มขาดแคลนน้ำทำการเกษตร หน่วยฝนหลวง เร่งทำฝน เพื่อเพิ่มน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆ บรรเทาความแห้งแล้งในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียง นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการขึ้นบินสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ขณะนี้การเก็บน้ำของเขื่อนสิรินธร
เขื่อนปากมูล พร้อมทั้งแหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำน้อย บางแห่งตื้นเขินจนมองเห็นพื้นดินใต้น้ำ และลำห้วยหลายสายแห้งขอด ซึ่งถือว่าเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤติแล้ว ถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะทำฝ่ายกักเก็บน้ำไว้ใช้ แต่คงยังไม่เพียงพอสำหรับฤดูแล้งนี้แน่นอน และตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 54 ที่ผ่านมา หน่วยฝนหลวงฯ ได้ เริ่มทำการบินเพื่อทำฝนหลวง ใช้เครื่องบิน จำนวน 3 ลำ วันละ 2 เที่ยว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน และแหล่งน้ำต่างๆ บรรเทาความแห้งแล้งในพื้นที่จังหวัอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังเปิดเผยต่อว่า จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วทั้ง 25 อำเภอ 2,700 กว่าหมู่ ส่วนการช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค ไม่มีปัญหาเพราะได้แบ่งพื้นที่ให้หลายหน่วยงานได้รับผิดชอบให้การช่วยเหลือแล้ว ส่วนที่มีปัญหาคือ น้ำสำหรับการเกษตร ต้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน