กต. เผย กัมพูชาตอบรับประชุม JBC แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. โดยยอมรับว่า ได้ทราบข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศว่า ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุม JBC ที่อินโดนีเซีย เป็นผู้ประสานงานให้เรียบร้อยแล้ว โดยเข้าใจว่า การประชุมดังกล่าว จะดำเนินควบคู่ไปกับการประชุม GBC ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง
ที่ดี ที่อาจได้มีโอกาสหารือในรายละเอียดอื่นๆ เช่น การทำข้อตกลง TOR ในการส่งผู้สังเกตการณ์เข้ามาในพื้นที่ด้วย แต่รายละเอียด ในการที่อินโดนีเซียจะเข้าร่วมอย่างไร แค่ไหนนั้น คงต้องหารือในรายละเอียด เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง แต่เบื้องต้นกำหนดวัน ที่อินโดนีเซียเสนอมาให้นั้น คือ วันที่ 24-25 มีนาคม นี้

ส่วนข้อเรียกร้องของกัมพูชานั้น เท่าที่ตนเองทราบ คือ ต้องการให้อินโดนีเซียเข้าร่วมในพิธีเปิด และให้มีการแจ้งผลการประชุมกับไทย ให้อินโดนีเซียทราบ ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีการขอให้กัมพูชาเข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด ขณะที่ฝ่ายไทยก็ยืนยันว่า การประชุมที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็น JBC หรือ GBC ก็จะเป็นการประชุมในระดับ ทวิภาคีเท่านั้น