ลำปางเติมน้ำ4พันลิตรช่วยภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง นำรถบรรทุกน้ำขนาด 4,000 ลิตร ไปบรรจุน้ำบาดาล เพื่อที่จะไปเติมให้แทงก์ประปาหมู่บ้าน วันละ 6 เที่ยว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดร่องเคาะ หมู่ 9 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เพื่อช่วยในการผลิตน้ำประปาให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หลังระบบประปาแห่งนี้ ไม่สามารถสูบน้ำและผลิตน้ำประปาได้ทันต่อความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งขนาดความจุของแทงก์อยู่ที่ 100,000 ลิตร แต่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ไม่ถึง 40,000 ลิตรต่อวัน โดยจะเปิดน้ำให้เป็นเวลา เริ่มตั้งแต่ตอนเช้า แต่ปรากฏว่าไม่ถึง 1 ชั่วโมง น้ำในแทงก์ประปา ลดปริมาณอย่างรวดเร็วเหลือไม่ถึง 2,000 ลิตร เนื่องจากว่าชาวบ้านต้องการใช้น้ำกันจำนวนมาก จึงต้องใช้รถบรรทุกน้ำเข้ามาให้การช่วยเหลือ ส่วนทางด้านเกษตร เกษตรกรก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งเป็นของเกษตรกรเองมาสูบน้ำตามบ่อสาธารณะ เพื่อนำมารดพืชผลทางเกษตร เช่น กระเทียม ข้าวโพด ผักกาด เพื่อไม่ให้แห้งเหี่ยวและตาย แต่ก็ไม่เพียงพอ ทำให้พืชผลเสียหายเป็นบริเวณกว้าง