ลำปางจัดงาน101ปีวันสตรีสากล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน "101 ปี วันสตรีสากลจังหวัดลำปาง" ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ซึ่งมีกลุ่มพลังสตรีจากทุกอำเภอ มาร่วมงานกว่า 5,000 คน เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี รวมถึง ให้ทุกภาคส่วนตระหนักในความสำคัญของสตรี เสริมสร้างความรักสามัคคีในกลุ่มสตรี ตลอดจนให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในทุกด้านของสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นของจังหวัดลำปาง การแสดงของกลุ่มสตรีแต่ละอำเภอ การให้ความรู้ด้านวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าโอทอป