ผบ.ทบ.เปิดงานราษฎร์ รัฐร่วมใจต้านภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2554 โดยมีกลุ่ม บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ให้การสนับสนุน และร่วมจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งและเริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทั้งนี้ทาง บริษัท ปตท. ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,600,000 บาท ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกเว้น ค่ากระแสไฟฟ้าให้กับจุดจ่ายน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในปีนี้ รวม 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม ขณะที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การสนับสนุนเรื่องการซ่อมบำรุง และการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลให้เป็นจุดจ่ายน้ำถาวร ให้กับหน่วยงานของกองทัพบก และการประปาส่วนภูมิภาค ให้การสนับสนุนน้ำประปา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. - 31 ส.ค. หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้ง จะสิ้นสุด โดยการจัดกำลังพลรถบรรทุกน้ำ ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน