พระบรมฯ-พระชายา ส่งกระเช้าเยี่​ยมวาเด็​ง

พระบรมฯ-พระชายา ส่งกระเช้าเยี่​ยมวาเด็​ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดเกล้าฯ ให้ นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อันเชิญแจกันดอกไม้และกระเช้ารังนกพระราชทานเยี่ยมไข้ นายวาเด็ง ปูเต๊ะ อายุ 95 ปี พระสหายแห่งสายบุรี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ด้วยอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา ยังความปลื้มปีติให้แก่ นายวาเด็ง และครอบครัวเป็นล้นพ้น สำหรับความคืบหน้าอาการป่วยล่าสุดของ นายวาเด็ง ขณะนี้ รู้สึกตัวดี แต่อ่อนเพลีย รับประทานอาหารอ่อนได้ สัญญาณชีพคงที่ แต่ยังต้องให้ยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ และออกซิเจน จำเป็นต้องเฝ้าดูแลการเต้นของหัวใจอยู่ตลอดเวลา การทำงานของไต เริ่มดีขึ้น สามารถขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้