นครศรีฯวางแผนป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับปัญหาไฟไหม้ป่า บริเวณป่าพรุควนเคร็ง ใน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ 5 อำเภอ ในปีนี้นั้น นายศรัณย์ ใจสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย เช่น ฝ่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กองกำลังทหารอาสาสมัคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้ จ.นครศรีธรรมราช วางแผนรับมือมาตรการไฟไหม้ป่า ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะที่บริเวณป่าพรุควนเคร็ง ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ และ ร่อนพิบูลย์ ที่มีพื้นที่กว่า 350,000 ไร่ ได้วาง 3 มาตรการหลัก มาตรการเร่งด่วน วางกำลังเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนออกลาดตระเวน ปฏิบัติการเดินทางเข้าออกของประชาชน และนายทุนในกลุ่มที่อาจจะนำไปสู่การเกิดไฟป่า และมาตรการระยะกลาง คือ การขุดบ่อน้ำในจุดที่มักเกิดไฟไหม้ เพื่อให้มีจำนวนแหล่งน้ำที่เพียงพอ ในการควบคุมดับไฟป่า ไม่ให้เกิดลุกลามเป็นวงกว้าง กรณีที่เกิดขึ้นและมาตรการระยะยาว ได้จัดให้มีร่างข้อกำหนดเพื่อจัดวางระบบน้ำ โดยเน้นการจัดระบบน้ำในป่า โดยเฉพาะปริมาณน้ำใต้ดินให้มีความคงที่ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง เชื่อว่า สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าได้เต็มรูปแบบ