มติครม.ให้ศึกษาผลกระทบเปิดเขื่อนปากมูล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้คณะอนุกรรมการชุดที่มีตนเป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อบต.ในพื้นที่ ไปศึกษาผลกระทบของการเปิดใช้เขื่อนปากมูลถาวร โดยเฉพาะ เรื่องของระดับน้ำให้ชัดเจน หลังจากที่มีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ ภายใต้กรอบระยะเวลา 45 วัน ก่อนที่จะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อีกครั้ง

นอกจากนี้ นายสาทิตย์ ยังเปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติร่างกฤษฎีกาจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อจัดสรรงบประมาณ 167 ล้านบาท ซื้อที่ดินแจกจ่ายให้กับประชาชน และในวันพรุ่งนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการเซ็นลงนาม MOU โฉนดชุมชน เพื่อจะได้สามารถจัดสรรโฉนดให้กับประชาชนได้ ที่อาคารรัฐสภา ในเวลา 10.00 น.