น้ำตาลทรายลำปางยังไม่กักตุนหรือขาดตลาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเบญจวรรณ ตัญญู การค้าภายในจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังจากที่หลายจังหวัด เกิดภาวะน้ำตาลทรายขาดตลาด ทำให้ทางสำนักงานการค้าภายใน จังหวัดลำปาง ได้ออกตรวจสอบการจำหน่ายน้ำตาลทรายในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ทันที จึงพบว่า น้ำตาลทรายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังคงจำหน่ายเป็นปกติ โดยที่ยังไม่เกิดภาวะขาดตลาด ยังมีการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และร้านค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่ รวมถึงยังไม่พบปัญหาการปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย หรือการกักตุนน้ำตาลทราย

ทั้งนี้ ทางสำนักงานการค้าภายใน จังหวัดลำปาง จึงขอประกาศให้ประชาชน อย่าได้วิตกกังวล และอย่ารีบซื้อน้ำตาลทราย เพื่อนำไปเก็บสำรองไว้ในครัวเรือน เพราะขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติ