ยะลา จัดงานมหกรรม ชุมนุมสตรี

ยะลา จัดงานมหกรรม ชุมนุมสตรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุมอาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมสตรี สายสัมพันธ์ สานสามัคคี สตรียะลา ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ จ.ยะลา
ประจำปี 2554 เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี นางรัตนา กาฬศิริ ประธาน กพสจ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสตรี และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน

นางรัตนา ประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา (กพสจ. ยะลา) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ จ.ยะลา โดย องค์กรสตรี จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับทัศนคติ หันมา
ให้ความร่วมมือสร้างสัมพันธ์ที่ดี และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน บนพื้นฐานการสร้างพลังชุมชน และการใช้พลังชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และเครือข่ายสตรีเหล่านี้ จะได้เข้าร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยะลาสันติสุข ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป