ปานร่วมYWCAมอบกำลังใจเยาวสตรีวันสตรีสากล

ปานร่วมYWCAมอบกำลังใจเยาวสตรีวันสตรีสากล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นอกจากจะเป็นนักร้องเสียงคุณภาพแล้ว ปาน - ธนพร แวกประยูร ศิลปินบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ยังเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้สึกผู้หญิงผ่านบทเพลงในฐานะผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงแกร่งในเวลาเดียวกัน และเนื่องในโอกาส วันสตรีสากล (8 มีนาคม ของทุกปี) จึงจัดกิจกรรม "ให้กำลังใจเยาวสตรี" วันสตรีสากล โดยร่วมกับ คุณนิตย์ดา เจนวาณิชย์ อุปนายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย (YWCA) นำสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้หญิงมามอบ รวมถึงส่งต่อกำลังใจ ด้วยเพลง "ใจนำทาง" ให้กับเยาวสตรีและผู้หญิงทุกคน ที่ สถานคุ้มครองพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ. นนทบุรี

"ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี และเป็นการร่วมกันส่งกำลังใจไปยังเยาวสตรีและเพื่อนหญิงด้วยกัน ที่อาจจะขาดโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคม ไม่ว่าจะด้วยความผิดพลาดอะไรก็ตาม แต่สิ่งที่น้อง ๆ ผู้หญิงทุกคนได้รับอยู่ตอนนี้ก็คือบทเรียนในชีวิตที่มีค่ามาก นอกจากสิ่งของที่เราพอจะสามารถช่วยเหลือได้แล้ว เรื่องของกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญ อย่างน้อยการที่ปานได้มาพูดคุย ร้องเพลง ร่วมสนุกในครั้งนี้ ก็หวังให้ทุกคนผ่อนคลาย มีความสุข ได้แลกเปลี่ยนความคิด มุมมองในการใช้ชีวิต ปานเชื่อว่าเราสามารถให้กำลังใจกันและกันได้เป็นอย่างดี และในวันสตรีสากล วันที่ผู้หญิงทุกคนออกมาเรียกร้องและปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การยุติความรุนแรงในผู้หญิง การกดขี่ข่มเหงผู้หญิง ก็อยากให้เรื่องราวเหล่านี้หมดไปจากสังคม ปานอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในเพลังผู้หญิง เพื่อเป็นเกราะ
ป้องกันผู้หญิงด้วยกันค่ะ" ปานกล่าว