วาระถกครม.กกต.เสนอของบประมาณ3พันล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีวาระสำคัญที่น่าจับตาในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 3,800 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่
จะเกิดขึ้นหลังการยุบสภา หรือ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรหมดวาระลงในเวลา 23 ธ.ค. นี้ โดยงบประมาณที่ กกต. เสนอในครั้งนี้ ได้มีการขอเพิ่มงบสนับสนุนในส่วนการด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เพิ่มเติมจากงบประมาณที่
ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง เมื่อปี 2550 ที่ใช้งบประมาณไม่ถึง 100 ล้านบาท แต่ในครั้งนี้ ขอเพิ่มเป็น 500 ล้านบาท ซึ่งทางสำนักงบประมาณ ได้มีการประสานมายัง กกต. เป็นการภายใน ถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นว่า จะมีการแข่งขันที่
สูง เพื่อให้ กกต. จัดทำแผนในการดำเนินการ รวมทั้ง เพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับในสายตาประชาชนทุกภาคส่วน

ขณะที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินงบประมาณ ในการเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการตำรวจหนึ่งขั้น หรือ เลื่อนขึ้นเงินเดือนรวมทั้งปี 2 ขั้น สำหรับผู้ที่มีผลงานสำริดผลดีเด่น ของจำนวนข้าราชการตำรวจ ที่กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไปเป็นปีหน้า เนื่องจากงบประมาณในปี 2554
ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้