สุรินทร์จัดงานเชิดชู'หงา คาราวาน'

สุรินทร์จัดงานเชิดชู'หงา คาราวาน'
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดสุรินทร์ และ ชาวสุรินทร์ กำหนดจัดงาน "เกียรติภูมิชาวสุรินทร์ เชิดชูศิลปินแห่งชาติ" แก่ นายสุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ในฐานะที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และในฐานะที่เป็นคนสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2554 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในงานประกอบด้วย การเสวนา การนำเสนอผลงาน อบจ.สุรินทร์ นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "หงา คาราวาน" นิทรรศการงานศิลปะของศิลปินชาวสุรินทร์ เช่น ศิลปะปูนปั้น การทอผ้าไหม การทำเครื่องเงินโบราณ การแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของศิลปินชาวสุรินทร์ และคอนเสิร์ตเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ โดย หงา คาราวาน และคณะ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายชูเกียรติ ฉาไธสง นายโชคชัย บัณฑิต ในวันที่ 12 มีนาคม 2554

นอกจากนี้ยังผนวกกิจกรรมด้านเกียรติภูมิชาวสุรินทร์ โดยเฉพาะบทบาทการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมกลุ่มสตรีจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 11 มีนาคม และงานวันช้างไทยวันที่ 13 มีนาคม ด้วย