ส.ผู้สื่อข่าวกาญจนบุรีได้นายกสมาคมคนใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมสื่อมวลชน จ.กาญจนบุรี โดยจะมีวาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้ง นายกสมาคมสื่อมวลชน จ.กาญจนบุรี คนใหม่ แทน นายสรวุฒิ จงสกุล ที่ครบวาระและไม่ขอรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งก่อนการเลือกตั้งได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายประมาณ 1 ช.ม. เมื่อกฎระเบียบข้อบังคับไม่ให้วิทยุชุมชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างหนัก ก่อนที่ได้ข้อยุติ และมีการเลือก นายกสมาคมสื่อมวลชนต่อไป ปรากฏว่า นายยุติ บุญสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับเลือกเป็น นายกสมาคมสื่อมวลชน คนใหม่ โดยไม่มีคู่แข่ง และ นายพุฒิพงศ์ เหลืองทอง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ได้รับเลือกเป็นอุปนายกสมาคม คนที่ 1 นายปัญญา มังกโรทัย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับเลือกเป็นอุปนายกสื่อมวลชนคนที่ 2 ส่วนคณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งขึ้นภายใน 7 วัน