พิษณุโลกเร่งสร้างฝายชะลอน้ำแก้ภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำไว้ใช้บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่บ้านซำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีชาวบ้านกว่า 100 คน ร่วมกล่าวปฏิญาณตน จะปกป้องรักษาผืนป่า อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ที่จะมาถึงนี้ด้วย

จากนั้น ผู้ว่าฯพิษณุโลก ได้ร่วมกับทหารและชาวบ้านช่วยกันเสริมแนวกั้นกระสอบทรายฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทา แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค และน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อไว้ใช้กักเก็บน้ำ แหล่งต้นน้ำธรรมชาติ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และลดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำวังทองฝั่งขวา ต่อไปในอนาคต