ชาวหนองคายในลิเบีย400คนกลับบ้านแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงศวัฒน์ เพชรวิเชียร จัดหางานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ชาวหนองคายที่ไปทำงานประเทศลิเบีย มีทั้งสิ้นประมาณ 700 คน และขณะนี้ เดินทางกลับมาภูมิลำเนาแล้วประมาณ 400 คน ไม่มีรายงานว่า คนงานที่เป็นชาวจังหวัดหนองคาย ได้รับบาดเจ็บ หรือ อันตรายใดๆ ดังนั้น ขอให้คนงานที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศ ที่ได้ชำระเงินเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องเรียบร้อย ให้ทยอยมายื่นเอกสารเพื่อเบิกเงินชดเชยช่วยเหลือคนหางาน ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมที่จะดำเนินการส่งเรื่องไปที่กระทรวงแรงงาน เพื่อทำการเบิกเงินกองทุนให้คนงานทุกคน อนึ่ง คนหนีภัยสงครามจากประเทศลิเบีย ที่เป็นสมาชิกกองทุนนี้ จะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยได้รายละ 15,000 บาท