เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดคืบกว่า80%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด ที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าสายลวด และ อบต.แม่ปะ บางส่วน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่างกฎหมาย เขตเศรษฐกิจแม่สอดแล้วเสร็จ และกลั่นกรองแล้ว และเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติหลักการ ก่อนที่จะให้มีการออกแปลน MASTER PLAN และวาง LAY OUT ในพื้นที่ที่ ครม.อนุมัติ จำนวน 5,600 ไร่ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด เมื่อมีการออกแบบและวาง MASTER PLAN ทั้งหมดก็จะไปอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติงบ
ประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งถือว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด ได้คืบหน้าไปมากกว่า 80 % แล้ว ซึ่งขณะนี้ ทางกรมทางหลวง ก็ได้ออกแบบสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ไว้แล้ว รวมทั้งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะเข้ามาดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาดูแลระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้แม่สอดเป็นโมเดลเมืองเศรษฐกิจ

ด้าน นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด ว่า ในวันพรุ่งนี้ (8มี.ค.54) จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด โดยจะมีการชี้
แจง ทำความเข้าใจ และแจงถึงความคืบหน้า ให้กับคณะกรรมการในระดับจังหวัดตากทราบ โดยตนเองได้รับทราบมาจาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าขณะนี้ทางการนิคมอุตสาหกรรม จะได้ร่วมเข้ามาดูแลในเขตนิคมฯ ในจำนวน 5,600 ไร่ อาจจะเป็นเขตที่การนิคมอุตสาหกรรมจะเข้ามาพัฒนาส่วนหนึ่ง