แม่ทัพน้อย 3 กวาดล้างพืชเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หน่วยเฉพาะกิจศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จ.เชียงใหม่ พล.ท.ธงชัย เทพารักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการกวาดล้างพืชเสพติด จากที่กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดนโยบายเร่งรัด 6 เดือน ในปีงบประมาณ 2554 ที่ขยายผลจากภารกิจปีก่อน โดยแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ปีก่อนทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดศูนย์เฉพาะกิจต่อสู้เอาชนะยาเสพติด จัดกำลังกวาดล้าง และใช้ชุดจิตวิทยาลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เลิกปลูกฝิ่น สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่นได้ 452 แปลง หรือ 241 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก คือ แปเปอร์ - นาเกียน ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ส่วนปีนี้การดำเนินการถึงปัจจุบัน สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่น ได้จำนวน 1,119 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายที่ ป.ป.ส. ได้สำรวจไว้ 1,247 แปลง หรือ 1,069 ไร่ ที่เหลืออยู่นอกพื้นที่เป้าหมาย 119 แปลง ทั้งนี้ ยังพบด้วยว่าพื้นที่เดิมกลับมาปลูกซ้ำอีก 38 แปลง แม่ทัพน้อยที่ 3 จึงได้กำชับย้ำให้มีการตัดทำลาย และให้ชุดจิตวิทยาลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้ได้ เพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในวันที่ 30 เม.ย. นี้