สตูลส่งอดีตปลัดก.มหาดไทยชิงส.ว.สรรหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีมติส่ง นายมานิต วัฒนเสน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น กรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จ.สตูล ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภา การสรรหากรรมการ จ.สตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมลงคะแนน จำนวน 52 ราย ซึ่งคะแนนที่ได้ เห็นด้วยกับการที่ส่ง นายมานิต วัฒนเสน จำนวน 43 ราย และไม่เห็นด้วย 8 ราย ไม่ออกเสียง 1 ราย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จ.สตูล ได้นำการเสนอชื่อ นายมานิต วัฒนเสน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา กรรมการสรรหาขอ จ.สตูล ในการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป