ลำปางประกาศภัยแล้งเพิ่ม รวม 10 อำเภอแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์ภัยแล้งของ จ.ลำปาง นั้น ยังคงน่าเป็นเป็นห่วง โดยภัยแล้งของ จ.ลำปาง เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งทาง จ.ลำปาง นั้น
ได้ประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติจากภัยแล้ง ไปแล้ว 6 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่ทะ อ.สบปราบ อ.วังเหนือ อ.แจ้ห่ม อ.เสริมงาม และ อ.งาว ซึ่งขณะนี้ ภาวะความแห้งแล้งนั้น ได้ขยายวงกว้างและส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีก

ล่าสุด ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งเพิ่มเติมอีก 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองปาน อ.เกาะคา อ.เถิน อ.แม่พริก รวมพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ แล้ว โดยมีพื้นที่ 62 ตำบล 454 หมู่บ้าน ราษฎร จำนวน 54,390 ครัวเรือน ประชาชนจำนวน
158,265 คน พื้นที่การเกษตร กว่า 100,234 ไร่ และมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค มากว่า 7,418 แห่ง ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง