ไตรรงค์ยันรัฐยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ตอบกระทู้ถามเรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อันเป็นอุปสรรคการต่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ของ นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์ ในระหว่างการประชุมวุฒิสภา ว่า ที่ผ่านมาตนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี และนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งรัฐบาลก็ดำเนินการทางนโยบายการต่างประเทศ โดยยึดมั่นในหลักการ พร้อมดำเนินการด้วยความอดกลั้น โดยไม่หวั่นไหวไปกับกระแสเรียกร้องต่างๆ แต่ก็ยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่า จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย - กัมพูชา ในระดับทวิภาคี โดยจะไม่นำเรื่องไปสู่ระดับนานาชาติ

ทั้งนี้เห็นว่า ที่ผ่านมา นายกษิต ทำหน้าที่ได้ดี ซึ่งกรณีที่ นายกษิต ไม่ได้เป็นนักการเมือง จึงทำให้การตอบคำถามต่างๆ เป็นไปในลักษณะการวิเคราะห์แบบนักวิชาการ และทุกประเทศก็มีความเข้าใจ ทำให้ไม่มีปัญหาใด