พิษณุโลกน้ำมันปาล์มยังขาด-โชห่วยเลิกขาย!

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันปาล์มที่ จ.พิษณุโลก เข้าขั้นวิกฤติ หลังจากรัฐบาลเอาจริงกับร้านค้าผู้จำหน่ายที่ขายน้ำมันเกินราคาลิตรละ 47 บาท โดยมีความผิดโทษสูงสุดคือ จำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งขณะนี้ ตาม
ห้างสรรพสินค้า ทุกห้างฯ ใน จ.พิษณุโลก ยังไม่มีการวางน้ำมันปาล์มบรรจุขวดจำหน่ายบนชั้นวางตามปกติ โดยพนักงานของห้างฯ ได้เปิดเผยว่า จะมีการนำน้ำมันพืชมาขายเฉพาะในช่วงเช้าตั้งแต่ห้างฯ เปิด ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง สินค้าก็หมด แต่ไม่มีปรากฏการณ์แย่งซื้อน้ำมันเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางด้านร้านค้ารายย่อย ร้านโชห่วยตามชุมชนต่างๆ ก็เลิกขายน้ำมันปาล์ม โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า รับมาขายก็ขาดทุน ขายเกินราคาก็มีความผิด ทาง
ด้านผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ประกอบการจำหน่ายของทอดหลายราย ได้เปิดเผยว่า ยังคงซื้อน้ำมันปาล์มจากร้านค้าในราคาลิตรละ 55