ฮ.2ลำดูพท.เหนือจ่อทำฝนหลวงหลังแล้งจัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนบน กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ได้ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ และในเส้นทางการบินแบบวันต่อวัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ก่อนที่เครื่องบินกาซา 2 ลำ ที่จะบรรทุกสารเคมีลำละ 1 ตัน ขึ้นบินจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง วันละ 3 เที่ยวบิน เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และให้มีฝนตกในพื้นที่ร้องขอ ทั้ง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง นายทรง กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนบน ระบุว่า หน่วยปฏิบัติการ 1 จะดูแลภาคเหนือตอนบน และเริ่มออกปฏิบัติการทำฝนหลวงตั้งแต่ 1 มีนาคม - 20 ตุลาคม ส่วนหน่วยปฏิบัติการ 2 จะดูแล ภาคเหนือตอนล่าง เริ่มเดือนเมษายน - ปลายเดือนกรกฎาคม จะเน้นไปที่พื้นที่แห้งแล้ง และเน้นเติมน้ำในเขื่อนสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ผลการปฏิบัติการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งตั้งเป้าว่าจะต้องมีฝนตกไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 95 โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัดไปแล้ว ทั้ง จ.เชียงราย และ จ.น่าน
ขณะเดียวกัน ก็ต้องหลีกเลี่ยงในพื้นที่บางจุดที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น หอมแดง ใน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่