ศุลกากรแม่สอดตั้งด่านสกัดน้ำตาลไปพม่า

ศุลกากรแม่สอดตั้งด่านสกัดน้ำตาลไปพม่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 อ.แม่สอด ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 4 แม่สอด และทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 35 แม่สอด ออกลาดตระเวนตรวจสอบ และตรวจตราเพิ่มความเข้มงวดพื้นที่ชายแดนไทย