รองผบ.ตร.ชี้จับโจรปล้นปืนนราฯได้เร็วนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง ผบ.ตร.(ปป 4) ได้กล่าวถึง การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติงาน ให้มีความสอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์เกิดความสงบสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปะสิทธิผลสูงสุด โดยได้มีการเร่งรัดในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเป็นอันดับแรก ที่จะจับกุมตัวคนร้ายให้ได้ และจะต้องปฏิบัติงานในด้านเชิงรุกให้มากขึ้นกว่าเดิม สำหรับในคดีปล้นปืนที่ฐานปฏิบัติการร้อย ร.1521จ.นราธิวาส ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้ว และก็ได้ออกหมายจับผู้กระทำผิดไปแล้ว คาดว่า จะได้ตัวมาในเร็วๆ นี้

รอง ผบ.ตร.(ปป 4) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการระดับสูงของชาติจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วย
งานภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของ ศปก.ตร.สน. และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่ระดับปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป