พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดสัมมนา ตำรวจ จชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 4) จะเดินทางเป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารและผู้นำหน่วยตำรวจ จชต. หลังจากที่ทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการ-สารวัตร ทั่วประเทศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งระดับผู้บริหาร และผู้นำหน่วย จชต. ในพื้นที่บางส่วน อีกทั้ง สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้อง และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์เกิดความสงบสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดปะสิทธิผลสูงสุด ด้าน การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ก็ยังคงปฏิบัติดูแลความปลอดภัย ให้กับพระสงฆ์ และประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างเข้มงวดทุกพื้นที่