ถึงแล้วแรงงานไทยจากลิเบียเที่ยวแรกวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แรงงานไทยที่อพยพจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองจากประเทศลิเบีย เที่ยวแรกของวันนี้ ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว จำนวน 50 คน ซึ่งโดยสารเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษมาจากประเทศตูนีเซีย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
จากกรมจัดหางาน ได้มอบเงินค่าพาหนะเบื้องต้นให้คนละ 1,500 บาท พร้อมจัดรถรับส่งไปยังสถานีขนส่งหมอชิต หรือ สถานีขนส่งอื่นๆ ตามความต้องการ สำหรับยอดรวมแรงงานไทยที่อพยพเดินทางกลับมาขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น
กว่า 4,821 คน แล้ว แต่ยังคงติดค้างรอการประสานงาน เพื่อให้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยอีกจำนวนหลายพันคน

ขณะที่ นายพีรพล แก้วดวงดี ชาวจังหวัดนครพนม แรงงานของ บริษัท LIDR จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อพยพหนีเหตุการณ์
ความไม่สงบจากประเทศลิเบีย กล่าวว่า สภาพความเป็นอยู่ระหว่างรอเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดนตัดขาดการติดต่อ และต้องเผชิญกับการปลุกปล้นสดมภ์ จนไม่มีทรัพย์สินติดตัวสักนิด ขาดอาหาร น้ำดื่ม และหลังเวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศลิเบีย ต้องปิดไฟ เนื่องจากเกรงถูกปล้นสดมภ์ซ้ำ รวมทั้งได้ยินเสียงปืนดังใกล้ที่พักตลอดเวลา ส่วนตัว อยากให้รัฐบาลเร่งส่วนเหลือแรงงานไทย ที่ยังคงติดค้างอยู่ตามประเทศต่างๆ ให้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

พร้อมกันนี้ นายวพีรพล ยังกล่าวอีกว่า จากผลของเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย ครั้งนี้ ส่งผลให้ตนยังไม่ได้รับค่าจ้าง ที่ทางบริษัทติดค้างอยู่กว่า 2 เดือน อย่างไรก็ตาม ตลอดวันนี้ จะมีแรงงานไทยเดินทางทยอยอพยพกลับอย่างต่อเนื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน