พนง.ต้อนรับบินไทยจ่อฟ้องศาลกรณีลดอ้วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความคืบหน้า กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร้องขอความเป็นธรรม กรณีหลักเกณฑ์การปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยใช้ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว หากลด
ไม่ได้ตามเกณฑ์ภายในเวลากำหนด ให้ปฏิบัติงานบินในประเทศ หรือ เส้นทางบินไป - กลับวันเดียว และปฏิบัติงานภาคพื้นดิน

เช้าวันพรุ่งนี้ (7 มี.ค.) กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับผลกระทบ จะไปยื่นฟ้องศาลแรงงาน วินิจฉัยว่า คำสั่งดังกล่าวผิด หรือ ขัดต่อสภาพการจ้างหรือไม่ เนื่องจากตามสัญญาและการปฏิบัติงาน ไม่ได้ระบุเรื่องค่าดัชนีมวลกาย แต่ฝ่ายบริหารแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ส่วนวันอังคารที่ 8 มีนาคม นี้ เวลา 10.00 น. จะไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่า เลือกปฏิบัติระหว่างพนักงานอ้วนกับผอมหรือไม่