ชาวแม่น้ำวังนำกระสอบทรายกั้นน้ำไว้บริโภค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ประชาชนชาวบ้านรวมกว่า 4,000 คน ใน 9 พื้นที่ อาศัยอยู่ริมฝั่งของลำน้ำวัง ตลอดสายในระยะทางยาวกว่า 30 ก.ม. โดยชาวบ้านนั้น ต่างพากันเร่งนำกระสอบทรายที่บรรจุทรายรวมแล้วมากกว่า 100,000 กระสอบ ลงไปในลำน้ำวัง เพื่อกั้นแม่น้ำวัง ให้มีระดับน้ำที่สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้อุปโภค บริโภค ได้หลังจากช่วงที่ผ่านมา ระดับน้ำของแม่น้ำวังนั้นเกิดแห้งขอดลง ทำให้เกิดปัญหาไม่มีน้ำสูบขึ้นมาผลิตทำน้ำประปาของหมู่บ้านได้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 3 ตำบล 45 หมู่บ้าน 1,457 ครัวเรือนประชาชน จำนวน 4,385 คน

อย่างไรก็ตาม หลังจากกั้นลำน้ำวังในวันนี้เสร็จแล้ว จะสามารถช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนของสถานการณ์ภัยแล้ง ในช่วงนี้ไว้ได้ ส่วนช่วงที่ผ่านมา และผลิตน้ำปะปาในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่มีน้ำ มาผลิตน้ำปะปาจำนวน 14 แห่ง มีสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าได้รับผลกระทบอีก 8 แห่ง