สตูล แล้งหนัก ประกาศภัยพิบัติ 5 อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ขยายวงกว้าง นางเชื้อ คาวาเดช อายุ 58 ปี ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกถั่วฝักยาวและฝักรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสตูล กล่าวว่า ขณะนี้พืชผลต่างๆ ที่ตนเองปลูกไว้ ไม่มีน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยง ทำให้ผักและพืชต่างๆ เหี่ยวเฉาตายเกือบเกลี้ยง จำนวนกว่า 20 ไร่

ทางด้าน นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าฯสตูล กล่าวว่า ขณะนี้ภัยพิบัติแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล เริ่มประมาณกว่า 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ได้เกิดความรุนแรง และประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้วจำนวน 5 อำเภอ 19 ตำบล 184 หมู่บ้าน คือ อ.เมือง อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง ส่วน อ.ควนโดน และ อ.ท่าแพ ขณะนี้ ก็เตรียมลงพื้นที่รองรับประชาชน หากมีภัยแล้งก็อาจจะประกาศทั้งหมด 7 อำเภอ

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ โดยเฉพาะ น้ำในพื้นที่ ที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลตามเกาะแก่งต่างๆ ไม่มีน้ำจืดให้ใช้บริโภคได้ ต้องหาซื้อ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เร่งประสานงานเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มน้ำใช้แก่ประชาชน